Tehetségmenedzsment

„Az élet értelme minden ember számára a fejlődés, mint ahogy a fák és növények célja is ez. A fák és növények ott nőnek, ahová ültették őket, automatikusan, és megszabott keretek között; az ember viszont szabadon fejlődhet és mozoghat tetszése szerint. A fák és a növények csak bizonyos lehetőségeket és jellemvonásokat fejleszthetnek ki; az ember azonban bármilyen erőt és tehetséget kialakíthat, amelyet valaki, valahol, valamikor már megmutatott a világnak.”

Wallace D. Wattles

 

2017 szeptemberétől PhD hallgatóként a Tehetségmenedzsment témakörével foglalkozom. Ehhez kapcsolódóan a kutatói munkámmal arra szeretnék rávilágítani, hogy miért fontos a tehetséges munkavállalók azonosítása a kkv szektornak, illetve milyen tehetségpotenciálokra van szüksége.

Vajon milyen módon és mértékben járul hozzá az egyén tehetsége a vállalati versenyképesség fokozásához?

Érdeklődéssel tekintek arra a tényezőre, hogy a munkavállalóknak milyen az elköteleződésük a tehetségük kibontakoztatásában, fejlesztésében, valamint hogyan motiválhatók a tehetséges munkavállalók.

  1. Absztrakt (+ English version)

TEHETSÉGMENEDZSMENT A KKV SZEKTORBAN – TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM EGY SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN

Kutatásom a tehetség fogalmának különböző aspektusainak elemzéséből indul ki, valamint összetevői közé tartoznak azok az eredmények, melyek a Nemzeti Tehetségprogram pályázat megvalósítása során tapasztalunk a szakképzésben a tehetséggondozó programban résztvevő tanulók fejlesztő folyamatában. A szakképzés tehetségígéreteinek vizsgálatát indokolja, hogy a KKV szektor szempontjából a munkaerőpiaci kínálatot testesítik meg a szakmai képzést eredményesen befejező diákok, másrészt a gazdálkodóknak be kell azonosítaniuk, hogy milyen tehetségpotenciálokra van szükségük, illetve egyáltalán a működésük szempontjából milyen jelentőséggel bír a tehetséges munkavállalók feltérképezése.

A vizsgálatba bevont szakképző intézményben elindult a tehetségígéretek kiválasztási folyamata, a logisztika szakma iránt érdeklődő 18-22 év közötti fiatalok körében. A projekt létszámkerete 20 fő. A cél a tehetségígéretek azon körének felismerése, akik specifikus tantárgyi képesség, kreatív és produktív gondolkodás, vezetői képességek területén feltűnő teljesítményt mutatnak. A tanulmányban bemutatom, hogy hol tart a kutatás, melyek a módszereink, az eddigi tapasztalatok és eredmények, és milyen javaslatokat tudunk adni a kiválasztásra vonatkozóan.

Talent management in the SME sector – Talent management program in a vocational school

My research starts from an analysis in which I explore different approaches to concept of talent and its components of the results we get from the process of students’ development in the implementation of the National Talent Program. On the one hand the reason of research of talented students in professional education is that after the professional exam they form the supply of the labor market on the other hand the organizations should be identified which talent they need and how important is the mapping of talented employee. The recruitment process of talented student has started among the students in the professional school of the research. The subject of research is youngsters between ages 18-22 who are interested in the logistic field. There will be 20 students in this project. The goal of the vocational school is to recognize the group of talented people who are excellent at skills of specific subjects, creative and productive thinking, leadership ability. The state of research, the experiences and the results of the project and our suggestions for selections are shown in the study.

GEOPOLITIKAI STRATÉGIÁK KÖZÉP-EURÓPÁBAN Nemzetközi Tudományos Konferencia, Sopron, 2017. november 9. (ISBN 978-963-359-091-1)

2. Absztrakt

MI vs TM? Mesterséges intelligencia a tehetséges munkavállalók ellen?

Napjainkban felmerül a kérdés, hogy mit is jelent a tehetség egy szervezet számára a folyamatosan változó technikai, technológiai környezetben.

A gazdálkodó szervezeteknek érdemes beazonosítaniuk, hogy milyen tehetségpotenciálokra van szükségük, mindemellett fontos szem előtt tartani, hogy egy innovatívan működő vállalat kizárólag folyamatosan megújuló munkatársakkal tud versenyképes lenni. Változik a környezet, változik a piac, változnia kell a vállalatnak a munkavállalók szakmai tudásában, kompetenciáiban is.

A robotizáció korában munkakörök szűnnek meg és jönnek létre, mely folyamat hatására szükségszerűvé válik a készségek fejlesztése. Azok a személyek kerülnek előnybe a munkaerőpiacon, akik hajlandóak és képesek a folyamatos tanulásra, részt vesznek olyan vállalati programokban, ahol koncentrált tréning, mentoring és coaching módszerek eredményeképpen válnak még tehetségesebb és értékesebb munkatársakká. Felértékelődik a kognitív képesség, a kritikai gondolkodás és a kreativitás szerepe, valamint előtérbe kerül minden olyan készség, mely lehetővé teszi az új szemléletmód és viselkedésforma kialakítását.

A tanulmányban azt vizsgálom, hogy milyen lehetőségek rejlenek a munkavállalók tehetségfejlesztésére, melyek eredményeképpen a munkavégzésük során hatékonyan alkalmazzák a mesterséges intelligenciát és az automatizált technológiát.

KDK 2018 Konferenciakötet, Gödöllő (ISBN 978-963-269-768-0)